ჰარცელი: ძალადობა ყოველთვის დასაგმობია, მისი აცილებისთვის დიალოგი აუცილებელია


ევროკავშირმა მაქსიმალურად შეუწყო ხელი გასულ კვირას დიალოგის ჩატარებას. მოხდა აზრების გაცვლა. ჩვენ სხვადასხვა მონაწილესთან დიალოგის პროცესში ვართ თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას შემდეგში. დიალოგი აუცილებელია, რათა ავიცილოთ ძალადობა და დაძაბულობა. ძალადობა ყოველთვის დასაგმობი და ცუდის ნიშანია, ამას სერიოზული მიდგომა სჭირდება.

ინფორმაციის წყარო: ნახვა